Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số và biểu thức . Chọn mệnh đề đúng?

Cho hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis equals 2017 e to the power of x squared minus 1 end exponent end style và biểu thức begin mathsize 16px style T equals f apostrophe left parenthesis x right parenthesis minus 2 x f left parenthesis x right parenthesis plus 1 over 2017 f left parenthesis 1 right parenthesis minus f apostrophe left parenthesis 1 right parenthesis end style.

Chọn mệnh đề đúng?

  1. T = -4033

  2. T = -4035

  3. T = 4033

  4. T = -1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG