Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số và a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy b) Tìm tọa độ các giao điểm A,B của đồ thị hai hàm số trên bằng phép tính c) Tính diện tích tam giác OAB

Cho hàm số y equals x squared và y equals x plus 2

a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b) Tìm tọa độ các giao điểm A,B của đồ thị hai hàm số trên bằng phép tính

c) Tính diện tích tam giác OAB

 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho hàm số và a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy Lập bảng : b) Tìm toạ độ giao điểm A,B : Gọi tọa độ các giao điểm , của hàm số có đồ thị (P) và có đò thị (d) Viết phương trình hoành độ giao điểm chung (P) và (d) có ; thay ; Vậy tọa độ giao điểm là A(-1 ;1), c) Tính diện tích tám giác OAB Cách 1 : Cách 2 : Ctỏ đường thẳng OA và đường thẳng AB vuông góc OAC cân do AK là đường cao đồng thời trung tuyến Hoặc dùng công thức tính AB

Cho hàm số y equals x squared space space và y equals x plus 2

a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

Lập bảng :

b) Tìm toạ độ giao điểm A,B :
Gọi tọa độ các giao điểm A open parentheses x subscript 1 semicolon y subscript 1 close parentheses,B space open parentheses x subscript 2 semicolon y subscript 2 close parentheses của hàm số y equals x squared có đồ thị (P) và y equals x plus 2 có đò thị  (d)

Viết phương trình hoành độ giao điểm  chung (P) và (d)

x squared equals x plus 2 space left right double arrow x squared minus x minus 2 equals 0

left parenthesis a equals 1. b equals negative 1 comma c equals negative 2 right parenthesis có a minus b plus c equals 1 minus left parenthesis negative 1 right parenthesis minus 2 equals 0

rightwards double arrow space x subscript 1 space end subscript equals negative 1 space space space space space space space space space;        x subscript 2 equals negative c over a equals negative fraction numerator negative 2 over denominator 1 end fraction equals 2

thay x subscript 1 space end subscript equals negative 1 rightwards double arrow y subscript 1 equals x squared space equals left parenthesis negative 1 right parenthesis squared equals 1;

 x subscript 2 equals 2 space rightwards double arrow y subscript 2 equals 4

Vậy tọa độ giao điểm là A(-1 ;1), B left parenthesis 2 semicolon 4 right parenthesis

c) Tính diện tích tám giác OAB

Cách 1 : 

S subscript O A B space end subscript equals S subscript C B H end subscript minus S subscript O A C end subscript equals 1 half left parenthesis O C. B H minus O C. A K right parenthesis equals... equals 1 half left parenthesis 8 minus 2 right parenthesis equals 3 đ v d t

Cách 2 : Ctỏ đường thẳng OA và đường thẳng AB vuông góc 

O A equals square root of A K squared plus O K squared end root equals square root of 1 squared plus 1 squared end root equals square root of 2 space semicolon B C equals square root of B H squared plus C H squared end root equals square root of 4 squared plus 4 squared end root equals 4 square root of 2

A B equals B C minus A C equals B C minus O A equals 3 square root of 2

triangleOAC cân do AK là đường cao đồng thời trung tuyến rightwards double arrow O A equals A C

S subscript O A B space end subscript equals 1 half O A. A B space equals space 1 half.3 square root of 2. square root of 2 equals 3 đ v d t

Hoặc dùng công thức tính AB A B space equals square root of open parentheses x subscript B minus x subscript A close parentheses squared plus open parentheses y subscript B minus y subscript A close parentheses squared end root semicolon space O A equals square root of open parentheses x subscript A minus x subscript o close parentheses squared plus open parentheses y subscript A minus y subscript o close parentheses squared end root...

 

 

 

 

5

Câu hỏi tương tự

Điều kiện xác định của biểu thức 2020 − x ​ là:

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG