Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là:

Cho hàm số y equals 1 third x cubed plus m x squared plus left parenthesis 2 m minus 1 right parenthesis x minus 2017. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là:

  1. for all m less than 1 thì hàm số có hai điểm cực trị

  2. Hàm số luôn có hai cực đại và cực tiểu

  3. for all m not equal to 1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu

  4. for all m greater than 1 thì hàm số có cực trị

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

“Trích đề tham khảo năm 2019, lần 1_mã đề 001_câu 2”: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG