Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là:

Cho hàm số y equals 1 third x cubed plus m x squared plus left parenthesis 2 m minus 1 right parenthesis x minus 2017. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là:

  1. for all m less than 1 thì hàm số có hai điểm cực trị

  2. Hàm số luôn có hai cực đại và cực tiểu

  3. for all m not equal to 1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu

  4. for all m greater than 1 thì hàm số có cực trị

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Gọi x 1 ; x 2 , là hai điểm cực trị của hàm số y = 3 1 ​ x 3 − 2 1 ​ m x 2 − 4 x − 10 . Có bao nhiêu giá trị của tham số m thỏa mãn: ( x 1 2 ​ − 1 ) ( x 2 2 ​ − 1 ) = 2022

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG