Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x 3 − 3 x 2 + 2 x + 1 . Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M ( 0 ; 1 ) có hệ số góc là:

 Cho hàm số . Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hệ số góc là:

  1. 2

  2. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình bên dưới Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG