Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số , đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số . Xét hàm số . Mệnh đề nào dưới đây sai?

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis equals a x to the power of 4 plus b x cubed plus c x squared plus d x plus e , đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số y equals f apostrophe left parenthesis x right parenthesis . Xét hàm số g left parenthesis x right parenthesis equals f left parenthesis x squared minus 2 right parenthesis . Mệnh đề nào dưới đây sai?


 

  1.  Hàm số g left parenthesis x right parenthesis đồng biến trên khoảng left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. Hàm số g left parenthesis x right parenthesis đồng biến trên khoảng left parenthesis negative infinity semicolon minus 2 right parenthesis

  3. Hàm số g left parenthesis x right parenthesis đồng biến trên khoảng left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis

  4. Hàm số g left parenthesis x right parenthesis đồng biến trên khoảng left parenthesis negative 1 semicolon 0 right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy hàm số nghịch biến trên và Suy ra D sai.

Vậy hàm số nghịch biến trên left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis và left parenthesis negative infinity semicolon minus 2 right parenthesis
Suy ra D sai. 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ trên?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG