Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây. Xét hàm số . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số . Đồ thị hàm số  như hình vẽ dưới đây. Xét hàm số . Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: . Ta xét thêm đồ thị hàm số Dựa nào đồ thị Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên của , ta chọn đáp ánC.

Ta có:

. Ta xét thêm đồ thị hàm số

Description: Description: C:\Users\SV\AppData\Local\Temp\geogebra.png

Dựa nào đồ thị

Bảng biến thiên 

Từ bảng biến thiên của , ta chọn đáp án        C.

1

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm chuyển động theo quy luật s = − t 3 + 6 t 2 + 17 t , với t(giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s ( mét )là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó....

29

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG