Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) . Đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) như hình bên dưới Hàm số g ( x ) = f ( ∣ 3 − x ∣ ) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Cho hàm số . Đồ thị hàm số  như hình bên dưới

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có y = g ( x ) = f ( ∣ x − 3 ∣ ) ⇒ y ′ = ∣ x − 3 ∣ x − 3 ​ . f ′ ( ∣ x − 3 ∣ ) y ′ = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ ∣ x − 3 ∣ = − 1 ( L ) ∣ x − 3 ∣ = 1 ∣ x − 3 ∣ = 4 ​ ⇔ [ x = 2 ∨ x = 4 x = − 1 ∨ x = 7 ​ (Hàm số không có đạo hàm tại x = 3 ) BBT Vậy hàm số đồng biến trên khoảng ( − 1 ; 2 )

Chọn B

Ta có 

 (Hàm số không có đạo hàm tại )

BBT

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng 

2

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG