Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số .Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Cho hàm số y equals fraction numerator x squared plus 2 x plus 3 over denominator square root of x to the power of 4 minus 3 x squared plus 2 end root end fraction. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận ?

  1. 1

  2. 3

  3. 5

  4. 6

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho có tập xác định là Ta có suy ra y = -1, y = 1 là các TCN, suy ra có 4 đường TCĐ Vậy đồ thị hàm số đã cho có 6 đường tiệm cận.

Hàm số đã cho có tập xác định là D equals left parenthesis negative infinity semicolon minus square root of 2 right parenthesis union left parenthesis negative 1 semicolon 1 right parenthesis union left parenthesis square root of 2 semicolon plus infinity right parenthesis

Ta có limit as x rightwards arrow plus infinity of y equals 1 comma space limit as x rightwards arrow negative infinity of y equals negative 1 space

suy ra y = -1, y = 1 là các TCN,

limit as x rightwards arrow negative square root of 2 of y equals plus infinity comma space limit as x rightwards arrow negative 1 to the power of plus of y equals plus infinity comma limit as x rightwards arrow 1 to the power of minus of space y equals plus infinity comma space limit as x rightwards arrow square root of 2 to the power of plus of y equals plus infinity

suy ra có 4 đường TCĐ

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 6 đường tiệm cận.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 3 − 2 x x − 2 ​ có đồ thị (C).Tìm khẳng định đúng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG