Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 2 − 3 x + 2 x 2 + x − 2 ​ ( C ) , đồ thị (C) có bao nhiêu đường tiệm cận?

Cho hàm số , đồ thị (C) có bao nhiêu đường tiệm cận?

  1. 0

  2. 3

  3. 2

  4. 1

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R \ { 1 ; 2 } y = x 2 − 3 x + 2 x 2 + x − 2 ​ = ( x − 1 ) ( x − 2 ) ( x − 1 ) ( x + 2 ) ​ = x − 2 x + 2 ​ Hàm số có tiệm cận ngang là y = 1 và tiệp cận đứng là x = 2 Đáp án C

 

TXĐ: 

Hàm số có tiệm cận ngang là y = 1 và tiệp cận đứng là x = 2

Đáp án C

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực dươngx,ybất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG