Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số thỏa mãn và Phát biểu nào sau đây đúng?

Cho hàm số  thỏa mãn  và  Phát biểu nào sau đây đúng?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Mà Vậy

Ta có:

 

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số dương, xác định và liên tục trên ℝ " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/KhGK8wDoPBqMfpFEMeajCnPfqbB46021Uj61XpZAHv9gdDN7VH3MHl-1yiHWKq2hP1GE7P_DfZ9HUxcD3FwEvhKAZ8S46Fo2RR...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG