Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số thỏa mãn và . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. C. D.

Cho hàm số f open parentheses x close parentheses thỏa mãn f apostrophe open parentheses x close parentheses equals 3 plus 2 sin x và f open parentheses 0 close parentheses equals 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. f open parentheses x close parentheses equals 3 x minus 2 cos x plus 5. space

B. f open parentheses x close parentheses equals 3 x plus 2 cos x plus 3.

C. f open parentheses x close parentheses equals 3 x minus 2 cos x plus 3.

D. f open parentheses x close parentheses equals 3 x plus 2 cos x plus 5. space

  1. f open parentheses x close parentheses equals 3 x minus 2 cos x plus 5. space

  2. f open parentheses x close parentheses equals 3 x plus 2 cos x plus 3.

  3. f open parentheses x close parentheses equals 3 x minus 2 cos x plus 3.

  4. f open parentheses x close parentheses equals 3 x plus 2 cos x plus 5. space

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng A.

Đáp án đúng A. f open parentheses x close parentheses equals 3 x minus 2 cos x plus 5. space

f open parentheses x close parentheses equals integral f apostrophe open parentheses x close parentheses d x equals integral open parentheses 3 plus 2 sin x close parentheses d x equals 3 x minus 2 cos x plus C. space f open parentheses 0 close parentheses equals 3 left right double arrow 3.0 minus 2 cos 0 plus C equals 3 left right double arrow C equals 5.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG