Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) thỏa mãn f ( tan x ) = cos 4 x . Tìm tất cả các số thực mđể đồ thị hàm số g ( x ) = f ( x ) − m 2019 ​ có hai đường tiệm cận đứng.

Cho hàm số  thỏa mãn . Tìm tất cả các số thực m để đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận đứng.

  1. m<0

  2. 0<m<1

  3. m>0

  4. m<1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Yêu cầu bài toán tương đương tìm để đồ thị hàm số g ( x ) = ( x 2 + 1 ) 2 1 ​ − m 2019 ​ có hai đường tiệm cận đứng tương đương phương trình ( x 2 + 1 ) 2 1 ​ − m = 0 có hai nghiệm phân biệt. Xét hàm số h ( x ) = ( 1 + x 2 ) 2 1 ​ Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên, phương trình ( x 2 + 1 ) 2 1 ​ − m = 0 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 0&lt;m&lt;1

Yêu cầu bài toán tương đương tìm để đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận đứng tương đương phương trình  có hai nghiệm phân biệt.

Xét hàm số 

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên, phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 0<m<1

 

3

Câu hỏi tương tự

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn theo quý (3 tháng), lãi suất 2% một quý. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào gố...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG