Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số thỏa mãn . Họ nguyên hàm củahàm số sau A. B. C. D.

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis thỏa mãn f left parenthesis 0 right parenthesis equals 0 comma space f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator x over denominator x squared plus 1 end fraction . Họ nguyên hàm của hàm số sau g left parenthesis x right parenthesis equals 4 x f left parenthesis x right parenthesis ?
A. left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln left parenthesis x squared right parenthesis minus x squared plus C
B. x squared l n left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis minus x squared
C. left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis minus x squared plus C
D. left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis minus x squared 

  1.  left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln left parenthesis x squared right parenthesis minus x squared plus C
     

  2. x squared l n left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis minus x squared
     

  3.  left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis minus x squared plus C
     

  4.  left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis minus x squared 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích


 

1

Câu hỏi tương tự

Tính: I = ∫ x 2 cos 2 x d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG