Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . tất cả giá trị của m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là:

Cho hàm số y equals fraction numerator 2 x minus 5 over denominator square root of m x squared plus 2 end root end fraction. tất cả giá trị của m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là:

  1. m > 1

  2. m less or equal than 2

  3. m = 0

  4. m > 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = 1 − x 2 ​ , Mệnh đề nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG