Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số Tính S = u 20 ​ − u 6 ​

Cho hàm số open parentheses u subscript n close parentheses colon invisible function application open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell u subscript 1 equals negative 3 end cell row cell u subscript n plus 1 end subscript equals u subscript n plus 5 over 2 comma n greater or equal than 1 end cell end table close. Tính

  1. 35

  2. 33

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: u n + 1 ​ − u n ​ = 2 5 ​ ∀ n ≥ 1 ⇒ Dãy số đã cho là một cấp số cộng có Khi đó: u 20 ​ = u 1 ​ + 19 d = 2 89 ​ , u 6 ​ = u 1 ​ + 5 d = 2 19 ​ . ⇒ S = u 20 ​ − u 6 ​ = 35

Ta có: Dãy số đã cho là một cấp số cộng có open curly brackets table row cell u subscript 1 equals negative 3 end cell row cell d equals 5 over 2 end cell end table close
Khi đó:

1

Câu hỏi tương tự

Trong một đợt kiểm tra định kì, giáo viên chuẩn bị một chiếc hộp đựng 15 câu hỏi gồm 5 câu hỏi Hình học và 10 câu hỏi Đại số khác nhau. Mỗi học sinh bốc ngẫu nhiên từ hộp đó 3 câu hỏi để làm đề thi ch...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG