Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Tính tổng tất cả các giá trị m nguyên dương để hàm số đồng biến trên khoảng (1;2) ?

Cho hàm số  begin mathsize 16px style y equals 2018 to the power of e to the power of 2 x minus open parentheses m minus 1 close parentheses e to the power of x plus 1 end exponent end exponent end exponent end style  . Tính tổng tất cả các giá trị m nguyên dương để hàm số đồng biến trên khoảng (1;2) ?

  1. 25

  2. 11

  3. 5

  4. 18

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn B

Lời giải 

Chọn B 

 

1

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG