Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = x − 2 .Tính f ( − 1 ) ; f ( 0 ) .

Cho hàm số . Tính .

R. Roboctvx125

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f ( − 1 ) = ( − 1 ) − 2 = − 3 f ( 0 ) = 0 − 2 = − 2

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết : ∣ ∣ ​ x 2 + ∣ ∣ ​ x − 1∣∣ = x 2 + 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG