Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 x + 2 ​ . Tính y ′ ( 3 ) .

Cho hàm số . Tính .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : y ′ = ( x − 1 ) 2 − 3 ​ ⇒ y ′ ( 3 ) = − 4 3 ​

Ta có : 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG