Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = 4 x + 2 4 x ​ . Tổng S = f ( 10 1 ​ ) + f ( 10 2 ​ ) + ... + f ( 10 10 ​ ) có giá trị là

Cho hàm số . Tổng  có giá trị là

  1. 5

  2. 10

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn đáp án D

Ta có:

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = cos x ,trục tung, trục hoành và đường thẳng x = π bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG