Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số Tìm tham số m để phươngtrình x 3 − 3 x + 2 + m = 0 có ba nghiệm phân biệt.

Cho hàm số display style straight y equals straight x to the power of 3 end exponent minus 3 straight x plus straight m text  (m là tham sô).  end text

Tìm tham số m để phương trình   có ba nghiệm phân biệt.

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình Phương trình có ba nghiệm phân biệt ⇔ 0 < − m < 4 ⇔ − 4 < m < 0

Phương trình display style x to the power of 3 end exponent minus 3 x plus 2 plus m equals 0 not stretchy left right double arrow x to the power of 3 end exponent minus 3 x plus 2 equals negative m

Phương trình có ba nghiệm phân biệt 

1

Câu hỏi tương tự

Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG