Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = − 3 1 ​ x 3 + m x 2 + ( 3 m + 2 ) x + 1 . Tìm tất cả giá trị m để hàm số nghịch biến trên R .

Cho hàm số . Tìm tất cả giá trị  để hàm số nghịch biến trên .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

T. Tutor2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài tập này thuộc dạng tìm tham số để hàm số đơn điệu trên từng khoảng xác định của nó. Tập xác định: D = R ,   y ′ = − x 2 + 2 m x + 3 m + 2 . Hàm số nghịch biến trên R khi và chỉ khi: y ′ ≤ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ { a = − 1 < 0 △ ′ = m 2 + 3 m + 2 ≤ 0 ​ ⇔ − 2 ≤ m ≤ − 1.

Bài tập này thuộc dạng tìm tham số để hàm số đơn điệu trên từng khoảng xác định của nó.

Tập xác định: .

Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi: 

10

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG