Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của m thỏa và làm cho hàm số đã cho đồng biến trên

Cho hàm số y equals m c o t x squared . Tìm tất cả các giá trị của m thỏa m squared minus 4 less than 0 và làm cho hàm số đã cho đồng biến trên open parentheses 0 semicolon straight pi over 4 close parentheses

  1. Không có giá trị m

  2. m element of left parenthesis negative 2 semicolon 2 right parenthesis backslash open curly brackets 0 close curly brackets

  3. m element of left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis

  4. m element of left parenthesis negative 2 semicolon 0 right parenthesis

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: theo YCBT suy ra Từ (1) và (2) suy ra

m squared minus 4 less than 0 left right double arrow negative 2 less than m less than 2 left parenthesis 1 right parenthesis

Ta có: y apostrophe equals fraction numerator negative 2 m x over denominator sin squared left parenthesis x squared right parenthesis end fraction comma for all x element of open parentheses 0 semicolon straight pi over 4 close parentheses theo YCBT suy ra fraction numerator negative 2 m x over denominator sin squared left parenthesis x squared right parenthesis end fraction greater than 0 comma space for all x element of open parentheses 0 semicolon straight pi over 4 close parentheses left right double arrow m less than 0 left parenthesis 2 right parenthesis

Từ (1) và (2) suy ra m element of left parenthesis negative 2 semicolon 0 right parenthesis

2

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG