Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 2 x − m m x − 8 ​ . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định

Cho hàm số  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Tập xác định: D = R \ { 2 m ​ } . Ta có: y ′ = ( 2 x − m ) 2 − m 2 + 16 ​ . Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định ⇔ y ′ > 0 , ∀ x ∈ D ⇔ − m 2 + 16 > 0 ⇔ − 4 < m < 4. Vậy đáp số là − 4 < m < 4 .

Chọn C

Tập xác định: 

Ta có: 

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định 

Vậy đáp số là .

1

Câu hỏi tương tự

Điều kiện cần và đủ để hàm số có một điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG