Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = [ x 2 − ( 2 m + 1 ) x + 2 m ] x − m ​ 1 ​ . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể đồ thị hàm số có 4đường tiệm cận.

Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: nên đồ thị hàm số luôn có một đường tiệm cận ngang y=0. Do đó để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận thì đồ thị hàm số phải có 3 đường tiệm cận đứng. Ta có x → m + l im y ​ = ± ∞ nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng x = m làm đường tiệm cận đứng. Như vậy ta cần có phương trình x 2 − ( 2 m + 1 ) x + 2 m = 0 có hai nghiệm phân biệt lớn hơn m.

Ta có: 

 nên đồ thị hàm số luôn có một đường tiệm cận ngang y=0 . Do đó để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận thì đồ thị hàm số phải có 3 đường tiệm cận đứng. Ta có  nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng x = m làm đường tiệm cận đứng. Như vậy ta cần có phương trình  có hai nghiệm phân biệt lớn hơn m.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng có ABCABC là tam giác vuông cân, .Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG