Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 2 − 2 m x + 4 1 − x ​ . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x → ± ∞ lim ​ y = 0 nên đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang y = 0 . Để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận thì đồ thị có hai đường tiệm cận đứng. ⇔ x 2 − 2 m x + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt x  = 1 .

 nên đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang y = 0.

Để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận thì đồ thị có hai đường tiệm cận đứng.

 có hai nghiệm phân biệt .

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên S D = 2 3 a ​ .Tính thể tích khối chóp S.ABCDtheo a.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG