Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng?

Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng?

  1. Không tồn tại .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng thì phương trình phải có nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm . TH1: có nghiệm kép: Ta có: suy ra không tồn tại . TH2: có nghiệm duy nhất: Khi , ta có đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. TH3: có hai nghiệm phân biệt nhưng có một nghiệm bằng . Thay vào phương trình, ta được: . Thử lại, ta thấy khi : Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng. Vậy thỏa đề.

Để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng thì phương trình  phải có nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm .

TH1: có nghiệm kép:

Ta có:

 suy ra không tồn tại .

TH2: có nghiệm duy nhất:

Khi , ta có đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

TH3: có hai nghiệm phân biệt nhưng có một nghiệm bằng .

Thay  vào phương trình, ta được: . Thử lại, ta thấy khi :

Do đó, đồ thị hàm số có  tiệm cận đứng.

Vậy  thỏa đề.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có giá trị lớn nhất trên là . Có bao nhiêu giá trị của tham số để ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG