Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số: Tìm m để hàm số liên tục tại x=2.

Cho hàm số:f left parenthesis x right parenthesis equals open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator x minus square root of x plus 2 end root over denominator x minus 2 end fraction end cell cell text  khi  end text x greater than 2 end cell row m cell text  khi  end text x less or equal than 2 end cell end table close
Tìm m để hàm số liên tục tại x=2.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f(2)=m f(x) liên tục tại x=2⇔m=3/4

Ta có f(2)=m

limit as x rightwards arrow 2 to the power of plus of   f left parenthesis x right parenthesis equals limit as x rightwards arrow 2 to the power of plus of   fraction numerator x minus square root of x plus 2 end root over denominator x minus 2 end fraction equals limit as x rightwards arrow 2 to the power of plus of   fraction numerator open parentheses x squared minus x minus 2 close parentheses over denominator left parenthesis x minus 2 right parenthesis left parenthesis x plus square root of x plus 2 end root right parenthesis end fraction blank equals limit as x rightwards arrow 2 to the power of plus of   fraction numerator x plus 1 over denominator left parenthesis x plus square root of x plus 2 end root right parenthesis end fraction equals 3 over 4 limit as x rightwards arrow 2 to the power of minus of   f left parenthesis x right parenthesis equals m text f(x) liên tuc tai  end text x equals 2 left right double arrow m equals 3 divided by 4

f(x) liên tục tại x=2⇔m=3/4

1

Câu hỏi tương tự

Câu 7. Hàm số y = x − 1 3 x ​ gián đoạn tại điểm x 0 ​ nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG