Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = − x 4 + ( m 2 − m ) x 2 . Tìm m để hàm số có đúng một cực trị.

Cho hàm số . Tìm m để hàm số có đúng một cực trị.
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: y ′ = − 4 x 3 + 2 ( m 2 − m ) x = − 2 x ( 2 x 2 − m 2 + m ) y ′ = 0 ⇔ [ x = 0 2 x 2 = m 2 − m ( ∗ ) ​ Để hàm số đã cho có đúng một cực trị ⇔ Phương trình y ′ = 0 phải có duy nhất một nghiệm x = 0 ⇔ Phương trình (*) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép x = 0 ⇔ m 2 − m ≤ 0 ⇔ 0 ≤ m ≤ 1

Chọn C

Ta có: 

          

Để hàm số đã cho có đúng một cực trị

Phương trình  phải có duy nhất một nghiệm 

Phương trình (*) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép 

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của a thì hàm số y = ax + x 3 đồng biến trên R?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG