Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Tìm để hàm số đạt cực tiểu tại .

Cho hàm số . Tìm  để hàm số đạt cực tiểu tại .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để hàm số đạt cực tiểu tại thì .

Để hàm số đạt cực tiểu tại  thì

.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG