Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 x 2 + ( a + 1 ) x + a − b ​ .Tìm giá trị của tham số thực a, b sao cho hàmsố đạt cực tiểu tại x = 3 và đường thẳng qua hai điểm cực trị tạo với hai trục tọa độ một tam giác có chu vi bằng ( 1 + 5 ​ ) 2 .

Cho hàm số . Tìm giá trị của tham số thực a, b sao cho hàm số đạt cực tiểu tại x = 3 và đường thẳng qua hai điểm cực trị tạo với hai trục tọa độ một tam giác có chu vi bằng .

R. Robo.Ctvx38

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) ∪ ( − 1 ; + ∞ ) Ta có : Hàm số có cực tiểu tại x = 3 nên có Khi đó hoặc x = 3. Hai điểm cực trị của hàm số A(-5; a-9), B(3; a +7). Phương trình đường thẳng qua hai cực trị: ( △ ) : y = 2x + a + 1. Gọi M, N là giao điểm của ( △ ) với hai trục tọa độ nên M(0;a +1), Vậy các giátrị cần tìm là: a = 3, b = -16 hoặc a = -15, b = -16.

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên khoảng 

Ta có :

straight y equals fraction numerator straight x squared plus left parenthesis straight a plus 1 right parenthesis straight x plus straight a minus straight b over denominator straight x plus 1 end fraction equals straight x plus straight a minus fraction numerator straight b over denominator straight x plus 1 end fraction not stretchy rightwards double arrow straight y to the power of apostrophe equals 1 plus fraction numerator straight b over denominator left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis squared end fraction
 

Hàm số có cực tiểu tại x = 3 nên có

straight y to the power of apostrophe left parenthesis 3 right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow 1 plus fraction numerator straight b over denominator left parenthesis 3 plus 1 right parenthesis squared end fraction equals 0 not stretchy rightwards double arrow straight b equals negative 16

Khi đó straight y to the power of apostrophe equals 1 minus fraction numerator 16 over denominator left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis squared end fraction text  và  end text straight y to the power of apostrophe equals 0 not stretchy left right double arrow straight x equals negative 5 hoặc x = 3.

Hai điểm cực trị của hàm số A(-5; a-9), B(3; a +7).

Phương trình đường thẳng qua hai cực trị: () : y = 2x + a + 1.

Gọi M, N là giao điểm của () với hai trục tọa độ nên M(0;a +1), straight N open parentheses negative fraction numerator straight a plus 1 over denominator 2 end fraction semicolon 0 close parentheses

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell OM with rightwards arrow on top equals left parenthesis 0 semicolon straight a plus 1 right parenthesis not stretchy rightwards double arrow OM equals vertical line straight a plus 1 vertical line comma ON with rightwards arrow on top equals open parentheses negative fraction numerator straight a plus 1 over denominator 2 end fraction semicolon 0 close parentheses end cell row cell not stretchy rightwards double arrow ON equals open vertical bar fraction numerator straight a plus 1 over denominator 2 end fraction close vertical bar end cell row cell straight P subscript OMN equals ON plus OM plus MN equals ON plus OM plus square root of OM squared plus ON squared end root end cell row cell equals vertical line straight a plus 1 vertical line plus fraction numerator ∣ straight a plus 1 over denominator 2 end fraction plus square root of vertical line straight a plus 1 vertical line squared plus fraction numerator vertical line straight a plus 1 vertical line squared over denominator 4 end fraction end root equals left parenthesis 1 plus square root of 5 right parenthesis squared end cell row cell not stretchy left right double arrow fraction numerator 3 plus square root of 5 over denominator 2 end fraction vertical line straight a plus 1 vertical line equals 6 plus 2 square root of 2 not stretchy left right double arrow vertical line straight a plus 1 vertical line equals 4 end cell row cell not stretchy left right double arrow straight a equals negative 5 text  hoặc  end text straight a equals 3. end cell end table

Vậy các giá  trị cần tìm là: a = 3, b = -16 hoặc a = -15, b = -16.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dươnga,bthỏa mãn a − a 3 ≥ b + b 3 Chứng minh a 2 + b 2 < 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG