Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Tìm để cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

Cho hàm số . Tìm  để  cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của và trục hoành là nghiệm của phương trình Đặt phương trình trở thành Đồ thị cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình có 4 nghiệm khác khi và chỉ khi phương trình có nghiệm dương phân biệt. Với phương trình chỉ có 1 nghiệm dương. Với thì phương trình có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi Vậy thỏa yêu cầu bài toán.

Phương trình hoành độ giao điểm của  và trục hoành là nghiệm của phương trình

Đặt  phương trình trở thành

Đồ thị  cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình  có 4 nghiệm khác  khi và chỉ khi phương trình  có nghiệm dương phân biệt.

Với  phương trình  chỉ có 1 nghiệm dương.

Với  thì phương trình  có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi

Vậy  thỏa yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG