Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Tìm các giá trị của tham số để đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng ?

Cho hàm số . Tìm các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng ?

  1. .

  2. .

  3. Với mọi giá trị .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng thì không là nghiệm của phương trình . Suy ra .

Để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng thì  không là nghiệm của phương trình . Suy ra

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG