Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Cho hàm số . Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm: Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt khác . Suy ra:

Phương trình hoành độ giao điểm:

Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt thì phương trình  có 2 nghiệm phân biệt khác .

Suy ra:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm , . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số để hàm số có 2 điểm cực trị là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG