Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Tìm các giá trị của tham số để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là ?

Cho hàm số . Tìm các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng là  ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Ta có: . Để đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là thì . Thử lại, ta thấy thỏa đề.

Ta có:

Ta có:

 .

Để đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là  thì .

Thử lại, ta thấy  thỏa đề.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG