Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = { x ​ + 2 3 x 2 − x + 2 ​ khi x ≥ 0 khi x < 0 ​ . Tích phân ∫ 0 3 π ​ ​ f ( 3 − 4 cos x ) sin x dx bằng

 Cho hàm số . Tích phân  bằng

 1.  

 2. 12 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Nên hàm số đã cho liên tục tại x=0 Xét I = ∫ 0 3 π ​ ​ + 3 m u f ( 3 − 4 cos x ) sin x d x Đặt Với

Ta có:  

table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell lim with italic x not stretchy yields 0 to the power of plus below  italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals lim with italic x not stretchy yields 0 to the power of plus below  left parenthesis square root of italic x plus 2 right parenthesis equals 2 semicolon end cell row cell lim with italic x not stretchy yields 0 to the power of − below  italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals lim with italic x not stretchy yields 0 to the power of − below  open parentheses 3 italic x cubed − italic x plus 2 close parentheses equals 2 semicolon italic f left parenthesis 0 right parenthesis equals 2 end cell row cell not stretchy rightwards double arrow lim with italic x not stretchy yields 0 to the power of plus below  italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals lim with italic x not stretchy yields 0 to the power of − below  italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals italic f left parenthesis 0 right parenthesis end cell end table

Nên hàm số đã cho liên tục tại x=0 
Xét 
Đặt 3 − 4 cos invisible function application italic x equals italic t not stretchy comes from sin invisible function application italic x d italic x equals 1 fourth d italic t
Với italic x equals 0 not stretchy comes from italic t equals − 1

table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell italic x equals italic pi over 3 not stretchy comes from italic t equals 1 end cell row cell not stretchy rightwards double arrow space of 1em I equals integral subscript − 1 end subscript superscript 1  italic f left parenthesis italic t right parenthesis 1 fourth d italic t equals 1 fourth integral subscript − 1 end subscript superscript 1  italic f left parenthesis italic t right parenthesis d italic t end cell row cell equals 1 fourth integral subscript − 1 end subscript superscript 0  open parentheses 3 italic t squared − italic t plus 2 close parentheses d italic t plus 1 fourth integral subscript 0 superscript 1  left parenthesis square root of italic t plus 2 right parenthesis d italic t equals 37 over 24. end cell end table

 

10

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 1 4 ​ 4 x 1 ​ + x ​ . e 2 x x ​ + e x ​ ​ d x = a + e b − e c ( ∗ ) với a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị a+b+c

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG