Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x 5 − 3 x − 1 . Số nghiệm của phương trình f (x) = 0 trên R là :

Cho hàm số . Số nghiệm của phương trình f (x) = 0 trên  là :

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : D Hàm số f ( x ) = x 5 − 3 x − 1 là hàm đa thức có TXĐ là R nên liên tục trên R. Do đó hàm số liên tục trên mỗi khoảng (-2;-2) , (-1;0) ,(0;2). Như vậy phương trình này có 3 nghiệm thuộc khoảng (-2;2).

Đáp án là : D

Hàm số  là hàm đa thức có TXĐ là R nên liên tục trên R. Do đó hàm số liên tục trên mỗi khoảng (-2;-2) , (-1;0) ,(0;2) .

Như vậy phương trình này có 3 nghiệm thuộc khoảng (-2;2).

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà côn trùng học khảo sát thấy số côn trùng ban đầu ở một đàn là500 con, tỉ lệ tăng trưởng của côn trùng này là 14% mỗi tuần. Hỏi sau 22 tuần, sô côn trùng sẽ có là bao nhiêu?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG