Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số , phát biểu đúng là:

Cho hàm số y equals fraction numerator x plus 1 over denominator x squared plus 2 x plus 2 end fraction, phát biểu đúng là:

  1. Đồ thị hàm số có một điểm cực đại là open parentheses negative 2 semicolon minus 1 third close parentheses

  2. Hàm số chỉ có duy nhất 1 cực trị

  3. Hàm số có 1 điểm cực tiểu là x= 0

  4. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức phân biệt z 1 , z 2 thỏa mãn phương trình z 2 − 2z + 10 = 0. Giá trị của biểu thức T = ∣ z 1 ​ − 2 z 2 ​ ∣ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG