Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 x − 1 ​ , phát biểu nào sau đây là sai?

Cho hàm số , phát biểu nào sau đây là sai?

  1. Hàm số đồng biến trên (−1; +∞).

  2. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = −1.

  3. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là I(−1; 1).

  4. Hàm số có một cực trị.

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = x + 1 x − 1 ​ y ′ = ( x + 1 ) 2 2 ​ > 0 ∀ x ∈ D hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định, suy ra hàm số không có cực trị

hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định, suy ra hàm số không có cực trị 

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị đã cho là của hàm số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG