Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = − 2 x + 3 . Nhận xét nào dưới đây là đúng?

Cho hàm số . Nhận xét nào dưới đây là đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên .

  2. Hàm số nghịch biến trên .

  3. Hàm số đồng biến trên  , nghịch biến trên .

  4. Hàm số nghịch biến trên  , đồng biến trên .

H. Viết

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = − 2 x + 3 có TXĐ: D = R và a = − 2 Nên hàm số nghịch biến trên R .

Xét hàm số  có TXĐ: D =  và  

Nên hàm số nghịch biến trên .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số ( là tham số thực) thỏa mãn .Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG