Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) nhận giá trị dương thỏa mãn f ′ ( x ) = x f ( x ) ​ + 3 x 2 , ∀ x ∈ ( 0 , + ∞ ) và ∫ 1 2 ​ f 2 ( x ) 2 x 3 ​ d x = 9 1 ​ . Giá trị của biểu thức f ( 1 ) + f ( 2 ) bằng

Cho hàm số  nhận giá trị dương thỏa mãn  và . Giá trị của biểu thức  bằng

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C = − 3 x 2 − 2 C 2 ​ ∣ ∣ ​ 1 2 ​ = 9 1 ​

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên 2 cạnh đầu vật đã chuyển động với vận tốc 5 m/s, trên cạnh thứ 3 vật chuyển động với tốc độ 4 m/s, trên cạnh thứ 4 vật chuyển động với tốc độ 3 m/s. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG