Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số (m: tham số). Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho có tiệm cận đứng

Cho hàm số y equals fraction numerator x squared plus m x plus 1 over denominator m x minus 1 end fraction(m: tham số). Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho có tiệm cận đứng

  1. m element of straight real numbers space backslash open curly brackets 0 semicolon 1 close curly brackets

  2. m element of straight real numbers space backslash open curly brackets 0 close curly brackets

  3. m element of straight real numbers space backslash open curly brackets 1 close curly brackets

  4. for all m element of straight real numbers

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không có tiệm cận Không có tiệm cận. Suy ra A.

m equals 1 rightwards double arrow y equals 1 rightwards double arrow Không có tiệm cận
m equals 0 rightwards double arrow y equals negative x plus 1 rightwards double arrow Không có tiệm cận. Suy ra A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 1 4 ​ 4 x 1 ​ + x ​ . e 2 x x ​ + e x ​ ​ d x = a + e b − e c ( ∗ ) với a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị a+b+c

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG