Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = ∣ x ∣ + 1 . Mệnh đề nào sau đây sai?

Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây sai?

  1. Hàm số có tập xác định là R

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng 

  3. Đồ thị nhận trục  làm trục đối xứng

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm y = ∣ x ∣ + 1 là hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục y ′ O y là trục đối xứng chứ không phải trục x ′ O x . Các câu A, B, C đúng. Chọn D.

Hàm  là hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục  là trục đối xứng chứ không phải trục . Các câu A, B, C đúng.

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số y = f ( x ) = ∣ x ∣ + ∣ x − 2 ∣ gồm ba phần được đánh dấu như hình I. Đồ thị ứng với x < 0 II.Đồ thị ứng với x ∈ [ 0 ; 2 ) III.Đồ thị ứng với x ∈ [ 2 ; + ∞ ) Phần n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG