Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = e − 2 x ​ . Mệnh đề nào sau đây đúng

Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng
 

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ f ( x ) d x = ∫ e − 2 x ​ d x = − 2 ∫ e − 2 x ​ d ( − 2 x ​ ) = − 2 e − 2 x ​ + C .

Ta có .

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = (x - 1)lnx và đường thẳng y = x - 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG