Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  3. Hàm số đồng biến trên khoảng 

  4. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định D = R Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2) và đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; 0 ) ; ( 2 ; + ∞ )

Tập xác định 

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2) và đồng biến trên khoảng

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy sản xuất nước ngọt cần làm các lon dựng dạng hình trụ với thể tích đựng được là V. Biết rằng diện tích toàn phần nhỏ nhất thì tiết kiệm chi phí nhất. Tính bán kính của lon để tiết kiệm chi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG