Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 5 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

  4. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: D = R Bảng xét dấu: Từ bảng xét dấu ta thấy, hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).

Tập xác định: 

Bảng xét dấu:

Từ bảng xét dấu ta thấy, hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).

3

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG