Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 4 − 2 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

  3. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  4. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

⇒ Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( − ∞ ; − 1 ) và ( 0 ; 1 ) ⇒ đáp án B đúng.

Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và 

đáp án B đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG