Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 2 x 3 + 6 x + 2 .Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  3. C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng 

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải ⇒ hàm số đã cho đồng biến trên tập xác định. Chọn đáp án D

Hướng dẫn giải 


⇒ hàm số đã cho đồng biến trên tập xác định.

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG