Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Bảng biến thiên Vậy: hàm số đồng biến trên các khoảng và Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Ta có:

Bảng biến thiên

Vậy: hàm số đồng biến trên các khoảng  và

Hàm số nghịch biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG