Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 2 . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  3. Hàm số đồng biến trên khoảng 

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng ( 1 ; + ∞ ) Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng ( 2 ; + ∞ )

TXĐ: 

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng 

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Ba kích thước của một hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728. Khi đó, ba kích thước của nó là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG