Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x 3 + 6 x 2 − m 2 x (m là tham số). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Cho hàm số  (m là tham số). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

  1. Hàm số  luôn có một cực tiểu và một cực đại với mọi m

  2. Đồ thị của hàm số  luôn cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt với mọi 

  3.  và 

  4. Đồ thị của hàm số  không cắt trục hoành

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D: Đồ thị của hàm số f ( x ) không cắt trục hoành. Nhận thấy f ( x ) = x ( x 2 + 6 x − m 2 ) ⇒ đồ thị y = f ( x ) luôn cắt trục hoành.

Đáp án đúng là D: Đồ thị của hàm số  không cắt trục hoành. 

Nhận thấy  đồ thị  luôn cắt trục hoành. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định và liên tục trên khoảng có và khi và chỉ khi . Mệnh đề nào dưới đây sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG